Temperatura w pracy

W przypadku wykonywanych zawodów bardzo ważna jest temperatura. Na kwestię tą zwraca się szczególnie uwagę w okresie letnim, kiedy to temperatura znacząco rośnie. Staje się to bardzo uciążliwe nie tylko dla pracowników wykonujących czynności poza pomieszczeniami. Jest tak również w przypadku osób wykonujących prace wewnątrz pomieszczeń. Najczęściej dotyczy to pracowników biurowych, choć nie można zapominać również o innych zawodach, związanych między innymi z produkcją. W przypadku temperatur, co prawda nie określono maksymalnej temperatury, jednak wskazano jej minimalna wartość. Tam jednak gdzie temperatura rośnie, wskazane są obowiązki spoczywające na pracodawcy, w tym między innymi obowiązek związany z dostarczeniem chłodnych napojów. Warto o tym pamiętać, szczególnie, że samopoczucie oraz zdrowie pracowników w dużym stopniu wpływa na ich wydajność.