Stanowiska komputerowe - to również obowiązki.

Stanowiska pracy, szczególnie te komputerowe wymagają bardzo często odpowiedniego dostosowania. Wiele z uwagi na fakt, że stanowiska biurowe są szczególnie rozpowszechnione i w wielu firmach stale rośnie ich liczba. To właśnie na nośnikach cyfrowych przechowywana jest większość danych i informacji firmy oraz o firmie. W konsekwencji ilość czasu spędzonego przed ekranem monitora znacząco wzrosła. W efekcie ma to swój wpływ na postawę pracownika i znalazło swoje miejsce w przepisach BHP. Dodatkowo na poszczególnych stanowiskach pracownik ma do dyspozycji nawet kilka monitorów, co ma za zadanie ułatwienie mu wykonywanie powierzonych mu czynności. W każdym z tych i innych przypadków obciąża to nie tylko narząd wzroku. Podobnie jest również z układem kostnym oraz mięśniowym. Problem ten rozwiązują przepisy związane z regulacjami odnośnie stanowiska pracy oraz określonymi odległościami pomiędzy urządzeniami. Podobne wymagania dotyczą mebli biurowych, które również powinny być właściwie dostosowane do wymagań danego stanowiska pracy. Pod wieloma względami jest to bardzo korzystne rozwiązanie, szczególnie w perspektywie ewentualnych kar lub upomnień, które trzeba będzie później naprawić.