Oświetlenie w pracy - nie tylko naturalne

W przypadku firm, biur i innych miejsc pracy ważnym elementem jest oświetlenie. W znaczącym stopniu ułatwia i usprawnia to pracę i najczęściej mówi się o roli światła naturalnego. Z tego też powody istnieją regulacje związane z wielkością i położeniem okien w budynkach. Jednak jak doskonale wiadomo, naturalne światło ma swoje wady i nie zawsze jest dostępne. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie oświetlenie sztuczne. Tu również należy pamiętać o odpowiednich regulacjach i przepisach. Należy dostosować się do obowiązujących norm. Jego właściwy poziom pozwala na bardziej wydajną i rzetelną pracę. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że obok oświetlenia podstawowego w wielu firmach oraz instytucjach istnieje również oświetlenie awaryjne. Jego rodzaj oraz charakter również są regulowane przez odpowiednie przepisy.