Higiena w miejscu pracy

Środki czystości w miejscu pracy są bardzo często tak samo ważne jak niezbędne szkolenia, przepisy oraz wyposażenie pracowników. Taką potrzebę widać szczególnie w przypadku firm zajmujących się budową obiektów, pracami mechanicznymi i produkcyjnymi. Powstające tam zabrudzenia, wymagają niekiedy bardziej skutecznych środków niż te wykorzystywane w powszechnym użyciu. Jednocześnie należy pamiętać, że również i te preparaty powinny być bezpieczne dla użytkowników. Rozwiązania należy odpowiednio dostosować do konkretnej firmy oraz branży, również pod katem ewentualnych zagrożeń. To z kolei sprawia, że ochronę należy zapewnić również na poziomie środków antybakteryjnych. Takie rozwiązania znajdziemy między innymi w szpitalach. Kwestie te wynikają również z przepisów BHP, do których należy się odpowiednio dostosować. Należy też zauważyć, jeżeli jest to niezbędne dobrze jest zapewnić pracownikom dostęp do natrysków i innych niezbędnych przestrzeni sanitarnych.